دسته بندی "طراحی سایت"

اضافه کردن ویدئو یوتیوب در HTML : در این جلسه ازدوره آموزش html در مورد اضافه کردن ویدیو از یوتیوب صحبت خواهیم کرد.البته پروسه کاردر همهوب سایت ها تقریبا به یک شکل است و مراحل مشابهی دارد. همانطور که می دانید در html نمی توان تمام فرمت های ویدیو را نمایش داد. و کار تبدیل فرمت […]

ادامه مطلب >